Världens flaggor är i behov av en ny modern design i stället för religiösa symboler

Världens flaggor är i behov av en ny modern design i stället för religiösa symboler som Davidsstjärna, Kors , Gud är stor eller svärd . En ny representativ flagga som representerar alla medborgare i ett land oavsett religion och som kan hissas av alla . En ny design med varje lands specifika toppdomän, ccTLDs, en lärorik design. De tre olika nationernas flaggor symboliserar kristendom, islam och andra mer svårtolkade symboler De kristna länderna som Storbritannien , Australien, Skottland, Dominikanska republiken, Malta, Grekland, Slovakien, Tonga , Schweiz, England, de nordiska ländernas flaggor som Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island ser likadana ut samtliga flaggor har en gemensam symbol nämligen korset. Medan det på flaggor i islamska länder, som på den afghanska flaggan där står det, det finns ingen gud utom Allah, och Muhammed är hans profet. På den irakiska flaggan står det Gud är stor . På den iranska flaggan står det Gud är större 22 gånger och på Saudiarabiens flagga, det finns ingen gud utom Allah, och Muhammed är hans profet. Den tredje kategorin av nationernas flaggor är de med svårtolkade symboler inom EU kan nämnas Portugal och Spanien . Dubbel suveränitet Varje självständig stat i världen har en egen flagga, nationsflagga , vissa länder har egna regler som att det är ett lagbrott att vanvårda dess nationsflagga å andra sidan tillåts vid demonstrationer att bränna eller trampa på en flagga för att visa sin ilska mot den anfallande nationen t ex i krig eller vid ockupation. Som symbol för suveränitet har varje självständig stat också en Internet top-level domain , ccTLD liksom .se. Vad är ccTLD , varför är den mycket viktig och anledning till dubbel suveränitet? Enligt definitionen är a country code top-level domain (ccTLD) is an Internet top-level domain generally used or reserved for a country, sovereign state, or dependent territory identified with a country code. All ASCII ccTLD identifiers are two letters long, and all two-letter top-level domains are ccTLDs. The Council of European National Top-Level Domain Registries (CENTR) is the association of European Internet country code top-level domain registries, such as .se for Sweden. Men inom EU finns fortfarande länder som inte har en fungerande toppdomän, ccTLDs . Det betyder att dessa har en suveränitet medan andra har dubbel suveränitet. Det är därför nationernas flaggor är i stort behov av en modernisering, en förändring, som visar fredsvilja, jämlikhet och kunskap samtidigt som de ger en meningsfull sysselsättning. Okunskap om betydelse av ländernas toppdomäner, ccTLDs under olika krig b la i mellanöstern , arabiska våren och i vissa afrikanska länder leder ofta till att trots att de får bistånd är det omöjligt att få en hållbar återuppbyggnad . Industriländeras toppdomäner och de fattiga ländernas toppdomäner . Industiländerna använder sina toppdomäner effektivt som US, UK, FR och SE medan fattiga länder har inaktiva toppdomäner. För att jämställa fattiga länder med rika länder krävs det dels en ny flaggdesign med ccTLDs som placeras på nationernas flaggor i stället för religiösa och svårtolkade symboler . Dels att de fattiga ländernas toppdomäner aktiveras utifrån av flyktingarna själva. Genom att flyktingarna i Sverige och inom det övriga EU får kunskap om toppdomänen och dess betydelse via arbetsförmedlingar, SIDA och socialkontor i landet så ges det möjlighet för en grupp flyktingar från Afghanistan starta ett eget IT-bolag här i Sverige med syfte att utifrån aktivera den afghanska toppdomänen. Detta sker i samarbeta med SIDA , socialtjänsten , IT- stiftelsen i samråd med UD . Detta projekt för återuppbyggnad ger en meningsfull sysselsätting för afghanska flyktingar och kan samtidigt utnyttjas vid återvändandet och återuppbyggandet Genom aktiv användning av toppdomänen skapas många arbetstillfällen . Detta gäller även flyktingar från andra länder. Det betyder att under krig aktiveras toppdomänen av flyktingarna själva som i sin tur skapar arbetstillfällen för sig själva och även för nyanlända och andra arbetslösa invandrare. Först bildar de en s k den afghanska internet socity, som en förening för samarbete. När det fattiga ländernas toppdomäner ligger vilande , inaktiva eller har begränsningar kan biståndet gå till de vinstdrivande utländska it-bolagen som utnyttjar situationen . De som inte har råd och de som har råd med det , samtidigt som internet finns tillgängligt i ett begränsat område.. Många flyktingar saknar kunskap om sina egna länders toppdomän och dess betydelse, samma sak vad gäller de som undervisar i svenska för invandrare , arbetsförmedlingar , socialtjänst och även biståndsorganistationer som SIDA . CcTLDs är en enorm resurs som inte uppmärksammas eller används . ccTLDs är nämligen viktigare än själva flaggan därför är det viktigt att de placeras på flaggorna. En prototyp av en sådan flagga har skapats och finns på nätet och sociala medier. Biståndsorganisationer, okunskap om sambandet mellan toppdomän och arbetslöshet har gjort att länder som tar emot bistånd inte prioriterar toppdomänen som landets IT- infrastruktur vilar på och som är en symbol för suveränitet. Som vi nämnde tidigare så vajar ländernas flaggor överallt med religiösa symboler eller symboler som är svåra att identifiera, skilja mellan eller att tolka . Hade länderna ersatt sina symboler med sitt eget lands internationella symbol hade det blivit lite enklare, Vid internationella tävlingar eller cermonier är det svårt att skilja mellan de olika flaggorna . Barnen har svårt med detta , eleverna i skolan har svårighet med detta och flyktingar har också svårt med detta. Förutom att toppdomänen på flaggan representerar en suveränitet och alla medborgare oavsett religion har den ett utbildningssyfte då barnen får lätt att känna igen sin egen och andras flaggor. Toppdomänen löser också problemet med arbetslöshet. En prototyp finns b la här och på sociala media . The flags of the world are in need of a new modern design instead of religious symbols © 2000 is licensed under CC BY-NC-ND 4.0. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ På det sättet skapas fred och demokratin utvecklas på väg mot en hållbar politik och en hållbar värld .
Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

Vilken princip skall följas , att det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet

Vilken princip skall följas , att det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet eller de svenska värderingarna Menar de som deltog i tv-programmet Sverige möts att : Kyrkans angelägenhet och framtid avgörs av 16-åringar som har rösträtt i kyrkovalet . 16 -åringar avgör vilka som sitter i kyrkomötet . 16-åringar som inte har rösträtt i allmänna val som väljer vilka från riksdagspartierna som ska sitta i kyrkomötet
Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

En samlingsregering eller ett extraval där alla riksdagspartierna samtidigt deltar i kyrkovalet sep 2021.

Att välja att ha ett extraval samtidigt som många kommer att delta i kyrkovalet sep 2021 gynnar både SD och KD då många med invandrarbakgrund inte har rösträtt i valet sep 2021.Samtidigt som det är förvirrande, komplicerat , kostsamt och kan leda till samma utgångpunkt alltså svårt att bilda regering. Libralismen avstår från nuvarande politik som drivs av L !. Genom att Nyamko Sabuni som partiledare agerade hastigt och impulsivt har hon redan sågat bort huvudroten till det träd som en del av hennes partikamrater sitter på , då L lämnade sin plats i regeringskansliet. Om L väljer att ha ett extraval kan Libralerna ådra sig ett historiskt stort nedrlag genom att förlora sina mandat i riksdagen och de har ansvar för att många liberala bli arbetslösa . Sabuni såger bort den gren som L:s riksdagsledamöter sitter på . MP:s ena språkrör undrade om det finns några liberala riksdagledamöter kvar. Sabuni har förutom sina egna liberala motståndare också att göra med den L politiskt vilda som sitter i riksdagen nu. Eftersom Sabuni inte heller har arbetat för den principen att det är demokratin som har givit alla trossamfund,, bl a det som hon tillhör, religionsfrihet och att hon själv, trots många år inom politiken, där hon innehaft en hög politisk position inte har rösträtt i årets val sep 2021. Sabuni med några i L styrelse som har mandat i riksdagen och som ger stöd för ett samarbete med SD verkar vilja fortsätta med att SD utnyttjar den svagheten nämligen att många med invandrarbakgrund av vilka en del tillhör liberalerna och inte har rösträtt i valet sep 2021.Frågan är om de med sin partiledare är medvetna om sina grundläggande rättigheter samtidigt som de liberala enagagerar sig politiskt. Sabuni har även berövat andra ungdomar som fyllt 16 och tillhör andra religioner deras rösträtt , hindrat dessa från att praktisera demokrati två år innan det allmänna valet som andra svenska barn, gör att L bli svagare och SD som Sabuni väljer att bilda regering med blir starkare vilket hon själv bidragit till bl a en ökad främlingsfientlighet. L ungdomsförunds LUF ordförande har inte heller rösträtt i valet sep 2021 , vilket betyder att hon inte hävdat sin egen rösträtt och andra ungdomarar som fyllt 16 år som tillhör andra trossamfund. Med tanke på att skolundervisningen i religionkunskap har ändrats och ändringen kommer att gälla från nästa år .Ändringen innebär b la att eleverna måste kunna om andra religioner och deras roll i samhället , sed och vanor, fred, våld mot kvinnor m.m som möjliggör en övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem där alla trossamfund och att alla från 16 år får rösträtt. De Nya Svenskarna kan säga vem är lämplig att leda Libralerna i händelse av att Sabuni avsätts av sina egna men det kan påminna om valet av Alf Svensson under viatnamkriget som han inte kunde någonting om, bara predika om kristendom, och många rekommenderade sytrelsen att ta bort honom innan han blev känd.. De Nya Svenskarna anser därför att en samlingsregering utan SD och KD är lösningen på regeringskrisen under tiden fram till nästa val och att man startar en demokratikampanj i samband med ändringen av ämnet religionkunskap som skall gälla från nästa år. Det är inte förenats med landet bästa att partiledarna gömmer sig bakom var sin midsommarkrans och skickar önskningar när Sverige saknar en fungerande regering , vem styr Sverige ? Talmannen borde ha instruerat partiledarna att avbryta sitt firande och vara tillgängliga för massmedia. Väljer S ett extraval anser vi att valrörelsen finansieas av det partistöd som riksdagspartierna redan har fått , d v s varje parti får finansiera sin egen valrerölse. Annars bidrar Sverige till ett partisystem med kapitalistiska partier . C som är ett feodalparti och inte har befriat sig från feodalismen är bl a de stora kapitalistiska partierna i riksdagen.
Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

Regeringskris och feminster som inte verkar intresserade av en kvinnlig statsminister

 

Regeringskris och feminster som inte verkar intresserade av en kvinnlig statsminister som i de övriga nordiska länderna .

Om en kvinna tillhörande KD, fällde D-Ö och firade detta genom att skåla i champagne, kommer då även den andra kvinnan tillhörande V att fälla J-Ö ?

Talmannen, politiska rådgivare och statsvetare och andra politiska kommentatorer hade dessvärre fel , felet bestod i att om en kd:s ungdomsförbundare fällde D-Ö tidigare borde en sådana ö-k i framtiden undvikas och en regeringskris avvärjas. Under en kris som pandemin , skottlossning i flera stadsdelar och en flyktingkris på grund av pågående krig bildar man en samlingsregering att verka tiden fram till nästa val sep 2022 , under tiden får demokratiministern m fl uppdrag att få igång en intensiv kampanj med undervisning i demokrati och utveckling av denna . Under tiden görs en journalistisk runda över hela landet om orsaken till att många med invandrarbakgrund röstar på ett främlingsfientligt parti trots att de kommit hit som flyktingar. Detta underlättar i sin tur för flyktingar som befinner sig utanför sina länder och det finns ingen som vill ta emot dem. Den undersökningen belyser också varför Sverige fortforande inte har haft någon kvinnlig statsminster som i grannländerna .

Den enda möjlighet som första kvinnliga partiledare att bli den första kvinnliga statsminister hade Mona Sahlin men den möjligheten motarbetades kanske av männen eller kanske både män och kvinnor samtidigt som de pratade om jämställdhet. Den möjligheten försvann under 10 år trots flera rörelser för jämställdhet.

När Mona Sahlin blev vald till Socialdemokraternas första kvinnliga ordförande 2007 vid en extra partikongress fälldes hon 2011 vid Socialdemokraternas extrakongress . De valde I stället en man , Håkan Juholt och efter honom ytterligare en man .

När De Nya Svenskarna ställde den frågan till ett antal kvinnor , svarade dessa nej varför måste det vara en kvinna om det går bra med en man , så svarar många kvinnor.

Nyligen uttalade Sabuni och Ebba Bush att de vill ha en man som statsminister , Kristersson.

Det tolkas som om de siktar på Jimmy Åkesson med , ett parti som domineras av män med interna konflikter . SD:s medlemmar anser att Jimmy Åkesson har en dominerande ställning i partiet vilket han har lett i snart 12 år och att det nu är dags för en kvinnlig SD ledare. Kan SD gå samma öde till mötes som NYD ?

Eftersom SD:s framtid är oviss kan inte politikerna ingå någon överenskommelse med SD. Även vid byte av SD:s partiledare som L, KD och M ingått överenskommelse med fälls .

Om syftet med D-Ö och J-Ö var att undvika att SD skulle få en talmanspost och ge SD makt och inflytande är bildande av en samlingsregering en perfekt lösning . En samlingsregering utan SD och KD , leder landet till nästa val. En sådan samlingsregering har nämligen begränsad befogenhet

som exempelvis kan den inte starta krig eller delta i något krig .

I händelse av att utlysa ett ny / extra val ,från vilken budget finansieras deras valrörelse ?

De Nya svenskarna föreslår att de som orsakar en regeringskris får finansiera sin vaslrörelse genom det partistöd som de redan har fått. Skattebetalarna skall inte finansiera deras misslyckade politik och den som nomineras av något parti borde genomgå en hård granskning på samma sätt som man kräver av de som skall erhålla svenskt medborgarskap, både när det gäller utrikes- och inrikespolitik.


Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

Sambandet mellan topdomänen , cctLDs och arbetslösheten .

 

Industriländernas och u-ländernas topdomän .

Föreställ er att den svenska topdomänen .SE upphör att fungera .

Hur många sysselsätter den svenska IT- sektorn ?

Hur många domänregistrerade bolag med anställda förlorar sina jobb i Sverige , inräknat webbhotellbolag och serverhallar . Även den personal som jobbar inom IT i statliga myndigheter och övriga företag samt organisationer kommer att mista sina jobb. Informationen, e-mail är inte tillgängliga längre .

Utländska IT- bolag som vill maximera sina vinster etablerar sig i Sverige och endast de som har råd kan registrera en domän och skapa en egen hemsida . Den svenska topdomänen krymper och kommer att skötas av få dominerande utländska it- bolag att hantera forskning och industri.

Den lilla .se sysselsätter många människor inom både den statliga och privata sektorn , hela den svenska IT- infrastrakturen vilar nämligen på .SE. B la riksdagen, regeringen, riksdagspartierna, organisationer , trossamfund, press, SVT, SR, sjukvård, transportsektorn, industrin, skolor och forskning , idrott m.m.

Bilden ovan föreställer de länder från vilka flyktingarna kommer, de länderna saknar fortfarande en fungerande topdomän trots bistånd från b la den svenska biståndsorganisationen SIDA, biståndet & mottagarländernas IT- infrastruktur. IT-bolagen i de här länderna är för det mesta utländska bolag som säljer sina tjänster mycket dyrt och som därför få har råd med .

De nuvarande flyktingarna och tidigare flyktingar i Sverige ges en meningsfull sysselsättning genom att aktivera sina egna länders topdomän utifrån t ex Sverige . De får möjlighet till att driva sina egna länders topdomäner som befinner sig i krig eller i ett instabilt styre med interimsregeringar.

Detta sker i form av ett aktiebolag eller någon annan form av bolag som registreras bl a i Sverige av flyktingar och nyanlända i samarbete med AF, SDN och SIDA .Likadana projekt startar i både de nordiska länderna såväl som i hela EU.

Men inte alla EU- stater har en fungerande topdomän trots ett stort EU-bidrag och andra bistånd , målet här är att även dessa stater ser till till att de aktiverar sina egna topdomän .

Genom att varje grupp flyktingar, män såvål som kvinnor, oavsett bakgrund, från varje land som de har flytt ifrån bildar ett eget IT-bolag , en ny freds och demokratisk samarbetsform för flyktingar /invandrare .Detta kan senare i praktiken omsättas i deras respektive hemländer vid återvändandet och återubyggandet .

Inaktiverade topdomäner och arbetslöshet bland flyktingar och invandrare kan lösas genom aktivering och effektivisering av fattiga länders topdomäner av de nuvarande flyktingarna , nyanlända och tidigare flyktingar och ge dessa en meningsfull sysselsättning. Jämför med ,nu, som drivs av svenska it-bolag.

Eftersom de här länderna har tillgång till en bra solenergi , projekt drivs med en ny förnybar energi såväl i server hallar som övriga IT-bolag därför är utbildning i montering och skötsel av solceller viktig. En grön cctLDsKrig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

Transfereringskuggbudget ett alternativ till regeringsbudgeten och den splittrade oppositionens skuggbudget .

Statens budget är nästan förbrukad , den är behäftad med stora skulder som måste återbetalas efter Coronatiden.. Klyftorna och fattigdomen ökar.

Riksdagspartierna i sina skuggbudgetar lovar miljarder med sina åtgärder utan att nämna hur det ska finansieras, från nedskärning, skattehöjning , fastighetsskatt, hundskatt , flygskatt, båtskatt , biståndet, utrikes representationen , försvaret , sänkta löner för riksdagsledamöterna , förmögenhetsskatt eller att inkludera svenska kyrkans budget i statens budget.

Transföreringskuggbudget , överföring av medel som bonusar och skatteåterbäring som beräknas återbetalas varje år till medborgare och avgångsvederlag till generaldirektörer m fl , ska återbetalas till alla anställda , sjuka och arbetslösa och pensionärer i form av lön som betalas ut varje år.

Anta att medborgare X får 4000 :-kr i skatteåterbäring i år men nästa år vet personen inte hur stor återbäringen blir, personen får kanske kvarskatt att betala. Nu sparar X genom att tala om för skattemyndigheten att dra en extra hundralapp i skatt varje månad. I detta fall antar vi att den berörda får 6000:- kr . Många kanske inte få någonting andra har krav på sig att betala kvarskatt.

Lön på 18.000.kr skattefritt som en extra lön, vi kan kalla den för transfereringslön tillfaller varje medborgare som ingår någon av de ovan nämnda kategorierna.

Detta innebär att skattemyndigheten räknar de bonusar,skatteåterbäringar och avgångsvederlag som beräknas utbetalas varje år och placerar dessa i ett transfereringskonto . Sedan återbetalas dessa i lön i dec varje år till anställda , sjuka ,arbetslösa och pensionärer . På det sätet minskar fattigdomen och klyftorna i det svenska samhället.

Transferering innebär att statens budget stärks och att medborgarnas välfärd ökar .

Skattemyndigheten får som styrmedel möjlighet att dra eventuella skulder som den anställde , de sjuka, arbetslösa och pensionärer har . Kronofogdemyndigheten behöver inte jaga skuldsatta utan den har transfereringslön som kan utnyttjas. Transfereringslönen är skattefri men är däremot inte skyddad mot borgenär.

Är GD inte nöjd med detta får vi välja politiker till detta uppdrag.

Bostadspolitiken ändras så att det blir möjligt att den som har bott hos samma fastighetsägare i 35 år får äganderätt till sin lägenhet . Detta gör att folk bor kvar i sin kommun och minskar inflyttning till stora städer.

Svenska kyrkans budget involveras i statsbudgeten.

Genom övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem införlivas den svenska kyrkans budget och andra trossamfunds budgetar i statens budget , vi kan kalla det för ett Multireligionstöd som motsvarar partistödet. Med detta sker finansiering av Multireligionval och grön renovering av de religiösa platserna med solpanel, utveckling av demokratin , fred uppnås . Detta gör att alla trossamfund kan vara med i både finansiering , utveckling av demokrati och uppnå fred.

Den ohållbara politik som bedrivs inom EU såväl som FN har skapat indelning av världen i två lägen.

  1. Den kristna-judiska världen ger stöd till Israel

  2. Den muslimska världen ger stöd till Palestina

Från svenska EU utrikes representationens avveckling återfylls den svenska budgeten medel från nuvarande 729 ambassader och konsulat till endast 27 , detta innebär att Sverige avvecklar sina 27 ambassader i de 26 eu-staterna och behåller bara en i Bryssel . Samma åtgärd vidtager de andra EU-staterna. De 21 svenska eu- parlamentarikerna väljs från de 349 manadaten med möjlighet för andra att driva egna eu-valrörelser.

Från fastighetsskatt, förmögenhetsskatt , hundskatt , flygskatt, båtskatt ,försvaret , sänkning av riksdagsledamöternas löner till 50.000 kr och EU-parlamentarikernas från 140.000 till 50.000 kr , Dessa medel överförs till forskning , vård, skolor och klimatet. Klimat och fred bör inte skiljas åt då vi har länder med kärnvapen och enorma vapenförråd som kan hota grannländer och säkerhet. Biståndet ges till länder som har tillgång till kärnvapen och andra vapen men som varken har syrgas eller vaccin till sina medborgare.

En meningsfull sysselsättning för nyanlända och andra arbetslösa invandrare.

U-ländernas ccTLDs aktiveras utifrån och genom detta skapas många arbetstillfällen för både infödda och de med invandrarbakgrund.. Den fredsplan med återvändandeplan som De Nya Svenskarna presenterade för riksdagspartierna är lösningen på flyktingskrisen och tillsammans med Multireligionvalsystemet skapar vi en stabil fred. Det är inte rimligt att stora tättbefolkade länder som Kina och Indien med över en miljard människor och som har brist på bröd samt fattigdom , religiösa konflikter och miljöproblem, fortsätter att styras av en enda människa. Indelning i mindre stater är därför en lösning .

Flytta LO och andra fackförbund , advokatsamfund, International IDEA och vissa departement till de invandrartäta områdena samtidigt som man satsar på en snabbare kommunikation , elflyg, tåg och bättre vägar.

Rättigheter utan kamp , kamp utan rättigheter .

När den som bor i invandrartäta områden som Biskopsgården i Göteborg har samma standard som den som bor på Östermalm i Stockholm, båda har tillgång till varmt och kallt vatten, elektricitet , hiss, gårdar, fotbollsplan, skolor, sjukvård, allmänna kommunikationer , Internet, daghem, äldrevård, föreningar, böneplatser, TV, press, röra sig och åka fritt , resa, idrotta, studera, demonstrera t ex på första maj, ansluta till ett parti eller fritt lämna det, ansluta sig till fackförbund .

Vad gäller upplysning till flyktingar på olika språk har de olika invandrarriksförbunden inklusive egna föreningar i olika statsdelar skyldighet att ha hemsida på olika språk men under den svenska topdomänen .SE.

Från regeringssidan ska ett vapenfritt samhälle prioriteras före ett kontantlöst samhälle eller papperslösa kontor.

Genom att flera journalister och politiker utsatts för hot och att ett gammalt riksdagsparti kan hamna utanför riksdagsspärren medan den främlingsfientilga organisationen får stort stöd gör att Sverige bli svårt att styra demokratiskt.

I SVT:s intervju 30 minuter säger den kinesiske ambassadören att Kinas demokrati fungerar på det sättet att Kina har flera partisystem men att det kommunistiska partitet leder andra partier eller bestämmer över dessa. Ungefär som om S som största parti i Sverige skulle styra de andra riksdagspartierna.

Eftersom det saknas en enhällig klar definition av demokratin och dess grunder tolkas demokratin olika av olika länder och att demokratiska republiker utan att vara demokrater , tex SD kallar sig för demokrater medan Centerpartiet varnade för att SD utgör en fara för säkerheten. Fågan är om det finns ett samband mellan C:s varning och den pistol som stals från regeringskansliet och mordet på Olof Palme . SD kallar sig också för demokrater , KD kristna demokrater kallar sig också för demokrater , och Israel påstås har en fungerande demokrati . Detta gör att vi måste hitta rätt , enhällig definition och grunder för det demokratiska systemet med ett Multireligionvalsystem som grund .

Import av arbetskraft och utvisning av arbetskraft .

Det som är nytt är att tiden efter pandemin är att en pandemin föder en ny pandemi , stora resurser krävs till forskning och hälsovård,. Kanske arbetslösheten kommer att öka , nu ligger den på

9 % och nya arbetstillfällen har inte skapats inte ens inom den gröna sektorn .

Bostadsmarknaden och en svag bostadspolitik har skapat en svart bostadsmarknad , svenskarna lämnar bostadsområden där invandrare bor. Skolpolitik visar på orättvisor och i flera skolor går ett fåtal svenska elever tillsammans med elever med invandrarbakgrund. Polismyndigheten klarar inte av att lösa många brott trots ökade kostnader som kan bero på att SDN omvandlats till polishus , Kostanden för försvaret ökar medan insatser för fred inte ger något resultat , folk dör både i krig och av pandemin. Eu-medborgare tigger på bl a på svenska torg och framför affärer medan EU:s parlamentariker minskar kontanthanteringen .

Kravet på invandrare och flyktingar ökar , hämnddemokratin, men brottsligheten bland riksdagspartierna varierar , vi vet inte hur stor brottsligheten bland riksdagspartierna är . Flera medlemmar inom riksdagspartierna har varit misstänkta för ha begått brott . Som att t ex Kd:s partiledare är misstänkt för brott vilket gör att hon är en belastning för sitt eget parti och riksdagen . Riksdagspartiernas oförmåga att hitta lämpliga lösningar utan att nämna miljarder kanske beror på att de själva är upptagna med sina egna problem


Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

FN-rollspel

Världens flaggor är i behov av en ny modern design i stället för religiösa symboler

Världens flaggor är i behov av en ny modern design i stället för religiösa symboler som Davidsstjärna, Kors , Gud är stor eller svärd . En ...