Inlägg

FN-rollspel

Med vilka pengar riksdagspartierna finansierar kyrkovalets valrörelse..

Bild
  Mitt riksdagsparti med ungdomsförbund och kvinnoförbund deltar i kyrkovalet men inte jag Så motiverar förmodligen de 34 riksdagsedamöterna nedan som inte deltar i kyrkovalet samtidigt som de inte undrar med vilka pengar riksdagspartierna finansierar kyrkovalets valrörelse.. Kayhan, Sultan (S) Manouchi, Noria (M ) Dadgostar, Nooshi (V) Acketoft, Tina (L) Ali-Elmi, Leila (MP) Burwick, Marlene (S) Aranda, Clara (SD) Antoni, Helena (M ) Avci, Gulan (L) Bladelius, Yasmine (S ) Coenraads, Åsa (M) Delgado Varas, Lorena (V) Eriksson, Yasmine (SD) Fazelian, Aylin (S ) Gille, Sara (SD) Güclü Hedin, Roza (S) Kakabaveh, Amineh , tidigare V eller politisk vilde Quensel, Charlotte (SD) Redar, Lawen (S) Weidby, Ciczie (V) Teimouri, Arman (L) Esbati, Ali (V) Bali, Hanif (M) El-Haj, Jamal (S) Haddou, Tony (V Haddad, Roger (L) Jallow, Momodou Malcolm (V) Hannah, Robert (L) Karapet, A

FAQ om Multireligionvalsystem

Bild
  Varför Multireligionvalsystem ? I kyrkovalet deltar ungdomar som fyllt 16 år, de kristna ungdomar som är medlemmar i Svenska Kyrkan har fått rättighet att praktisera demokrati två år innan de får rösta i allmänna val och EU-valet. Den svarar också på motfrågan , varför undantas andra trossamfund från att delta i en sådan demokratisk process så att demokratin utvecklas . Man har även skapat en s k demokratisk klyfta mellan kristna som har rösträtt och andra kristna inte har det. Trossamfunden har inte lyckats med vare sig försoning , fred eller konfliktlösning När man säger att staten och svenska kyrkan har skilts åt är frågan hur det kommer sig att korset finns kvar på flaggan. Dessutom deltar alla riksdagspartierna inklusiv SD I kyrkovalet. Det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet men trossamfunden har inte bidragit till en demokratisk utveckling. Det är därför en övergång från kyrkoval till Multireligionval innebär en lösning, försoning oc

#EU flyktingspolitik

Bild
EU flyktingspolitik En syrisk migrant sköts i halsen  av grekisk gränskontroll . EU med Grekland och Turkiet osolidaritet med flyktingarna fördöms ! Vad egentligen handlar detta egentligen om , låt oss förstå det, göra det lättbegripligt så att medborgarna undviker tolkning av det osolidariska med de mest utsatta flyktingarna så att man kan undvika tolkningen som stöd till rasism och främlingsfientlighet.som sprids i EU . EU måste tänka på att de flesta medlemsländerna har medborgare som själva var flyktingar , många av dessa har fått sina rättigheter utan kamp i någon stat som respekterar de mänskliga rättigheterna och följer flyktingkonventionen. Dessutom nazismen och rasismen får mera makt och stöd än flyktingarna om de nuvarande flyktingarna inte får stöd och solidaritet från de gamla flyktingarna som avses ovan . Särskilt när regeringarna har ministrar som varit flyktingar eller barn till flyktingar . Den osolidariska asyl & flyktingspolitiken gynn

#Coronapandomin

   Nationernas krig mot viruset Nationernas krig mot viruset samtidigt som trossamfunden är oeniga om vilken begravningsmetod som skall tillämpas Världen befinner sig just nu i utomobligatoriska förhållanden , Pandomi med många dödsfall . Under den pågående kampen mot det dödliga viruset , Coronapandomin , upptäckte nationerna att de inte har någon nytta av sitt försvar och de utrustningar som de har investerat i och som äter upp resurserna . Därför är det nödvändigt att lägga ned försvaret då nationerna inte har någon nytta av det och att resurserna behöver överföras till sjukvården . Sverige har lägst antal intensivvårdplatser och isoleringar . När två stater stoppar allt flyg samtidigt som tusentals anställda sägs upp så att alla resor stoppas så kan nationerna även vidta likadana åtgärder vad gäller försvaret. Eftersom viruset drabbar alla företag , skolor och idrottsplatser borde regeringen ombildas så att Sverige får en samlingsregering så att L,C och M

Medborgar & Eu- initiativ som riksdagpartierna avfärdat

Bild
Medborgar & Eu- initiativ som riksdagpartierna avfärdat Samband mellan topdomänen , ccTLDs , fatttigdomen och arbetslösheten En meningsfull sysselsättning för nyanlända / invandrare , en förbredelse i exil En investering som får fart på ditt lands återuppbyggande efter diktatorns fall arbetsmarknadspolitik med åtgärder som ger flyktingar/invandare en meningsfull sysselsättning å ena sidan och å andra sidan gynnar både de länder som nyanlända /invandrare kommer från och de länder som sökt skydd i.samtidigt som biståndet effektiviseras och samarbetet med infödda svenskar blir bättre . Vad som gör att det fattiga länderna som de flesta flyktingar/ inavandrae kom från trots bistånd inte har fungerande topdomän ,ccTLDs. som den svenska topdomänen .se. Att skapa eller bidra till två olika IT-system ska fortsätta trots bistånd , den ena väl fungerande och stabil It- infrastruktur vilar på topdomän som i-länderna har , och de fattiga länderna som de flesta f